Espria Ledenvereniging

Laat je betrokkenheid zien op je wehelpen.nl-profiel

Als je lid bent van Espria Ledenvereniging kun je dit zichtbaar maken op wehelpen. Je profiel wordt voorzien van een badge als je het vinkje aanklikt in ‘Mijn profiel’. Dat geeft andere gebruikers een gevoel van vertrouwen. En verhoogt de saamhorigheid tussen leden onderling. Daarnaast kan Espria Ledenvereniging zo haar leden extra ondersteuning bieden op wehelpen.nl. Wil je meer weten over de dienstverlening van Espria Ledenvereniging? Kijk dan op hun speciale partnerpagina.

Wanneer je het vakje 'Ik ben lid van Espria Ledenvereniging' invult, ga je ermee akkoord dat je communicatie met de servicedesk van WeHelpen kan worden doorgezet naar het service center van Espria Ledenvereniging. Dit gebeurt in de gevallen dat WeHelpen je niet volledig kan helpen.

Servicecenter Espria Ledenvereniging
088 383 20 00 (24/7 beschikbaar)
service@ledenvereniging.nl Klik hier voor meer informatie